Cal Gras és una casa en un entorn rural, obert per a la recerca i la producció cultural i artística, que vol donar suport a la creació. Tenim oferta d’allotjament i espais per a la producció artística.

Som una centre cultural de producció artística, que també funciona com a Alberg rural, obert a totes les persones que vulguin gaudir de la tranquilitat i la convivència en un entorn de creació.

Som node i punt de trobada entre artistes i, al mateix temps, proveïdors culturals a diferents espais de l’entorn. Des de Cal Gras, oferim un seguit d’activitats per complementar la teva estada, coneixent el territori a partir d’una visió artística.

Concert de Roger Mas dins els actes de La Paraula Aguda.

Concert de Roger Mas dins els actes de La Paraula Aguda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal Gras es una casa en un entorno rural, abierto para la investigación y la producción cultural y artística, que quiere apoyar la creación. Tenemos oferta de alojamiento y espacios para la producción artística.
Somos una centro cultural de producción artística, que también funciona como Albergue rural, abierto a todas las personas que quieran disfrutar de la tranquilidad y la convivencia en un entorno de creación.
Somos nodo y punto de encuentro entre artistas y, al mismo tiempo, proveedores culturales en diferentes espacios del entorno. Desde Cal Gras, ofrecemos una serie de actividades para complementar tu estancia, conociendo el territorio a partir de una visión artística.

Concert de Sílvia Perez Cruz dins els actes de La Paraula Aguda

Concert de Sílvia Perez Cruz dins els actes de La Paraula Aguda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal Gras is a house in a rural setting, open for research and cultural and artistic production, supporting creation. We have 18 places to stay and various spaces for artistic production.
We are a cultural center for artistic production, which also works as a rural lodge is open to all who want to enjoy the peace and harmony in a creative environment.
We node and a meeting point between artists and at the same time, providers in different areas of the cultural environment. From Cal Gras, we offer a range of activities to complement your stay, knowing the territory from an artistic perspective.