Habitació individual
1 nit: 35€
2-7 nits (5% descompte): 33,25€
8-14 nits (10% descompte): 31,50€
15< (15% descompte): 29,75€
Habitació compartida
1 nit: 30€ (per persona/nit)
2-7 nits (5% descompte): 28,50€
8-14 nits (10% descompte): 27,00€
15< (15% descompte): 25,50€
L’Associació Cal Gras- Art i territori ofereix convocatòries per a residències gratuïtes i per a beques parcials d’allotjament en els seus programes. Demaneu condicions.
——————————————————————
PRECIOS CAL GRAS 2020
Habitación individual 
1 noche: 35€
2-7 noches (5% descuento): 33,25€
8-14 noches (10%  descuento ): 31,50€
15< noches (15%  descuento ): 29,75€
Habitación compartida
1  noche : 30€ (per persona/ noche)
2-7 noche (5%  descuento ): 28,50€
8-14 noche (10%  descuento ): 27,00€
15< (15%  descuento ): 25,50€
L’Associación Cal Gras- Art i territori ofrece convocatorias para residencias gratuïtes y para becas parciales de alojamiento en sus programes. Pide condiciones.
—————————————————————————–
CAL GRAS 2020 PRICES
Single room
1 night: 35€
2-7 nights (5% discount): 33,25€
8-14 nights (10% discount): 31,50€
15< (15% discount): 29,75€
Shared room
1 night: 30€ (person/ night)
2-7 nights (5% discount): 28,50€
8-14 nights (10% discount): 27€
15< nights (15% discount): 25,50€
The Cal Gras – Art i territori association offers calls for free residences and partial accommodation in its programs. Ask for conditions.