Descarregar les bases      Descargar las bases en castellano     Download Open Call


Convocatòria de residències a Cal Gras per al desenvolupament de projectes creatius

Cal Gras és una casa situada a Avinyó (el Bages), un poble de 2.200 habitants que es troba al centre de Catalunya, entre Manresa i Vic, un entorn rural a una hora de Barcelona.

El centre disposa de diversos tallers i sales condicionades per al desenvolupament de projectes de creació, d’experimentació i de pensament. És una casa pensada per oferir allotjament temporal i comunitari, amb diversos dormitoris, una cuina i un menjador.

Tenim una especial cura amb la interacció entre residents, així com amb el territori, facilitant l’intercanvi i el diàleg cultural.

Aquest any es suma la Revista Nómade, arte y pensamiento. Una revista-laboratori virtual d’exploració y experimentació artística; funcionant com a punt de trobada entre artistes, comissaris i teórics, de diferents parts del món.

BASES

1. Objectiu: Cal Gras obre una convocatòria per a la realització d’estades gratuïtes al centre per al desenvolupament de projectes de creació.

2. Tema. Una vegada més, seguim proposant l’art com a generador de mirades en el territori.

3. Destinataris: artistes i col·lectius de creació de tots els àmbits de les arts visuals, que vulguin realitzar el seu projecte de creació a Cal Gras, amb especial prioritat per a projectes col·laboratius en relació amb el territori y l’espai públic. Dos d’aquests projectes, podran optar a ser seguits per un comissari i posteriorment publicat a la revista Nómade, art i pensament. L’Artista com a arqueòleg, és el tema proposat, per a la selecció de projectes a publicar. Pots consultar el text explicatiu del tema a www.calgras.cat.

4. Durada: la residència serà d’un mínim de 7 dies a un màxim de 30 dies, durant els mesos de juliol a octubre de 2014.

5. Condicions:

a. El centre ofereix allotjament gratuït en habitacions individuals o compartides (en cas de grups), amb ús d’espais comuns (cuina, menjador, sales d’estar, etc).

b. Espais de treball, sales de reunió, biblioteca, wifi. Vegeu les característiques de les sales a la pàgina web del centre.

c. El centre facilita el contacte amb el territori, així com amb serveis i proveïdors del material necessari per als projectes.

d. El transport i les dietes van a càrrec de l’artista.

e. Permís de publicació dels dos projectes seleccionats per Nómade.

f. Predisposició per mostrar a Cal Gras, o al territori, el treball fet durant l’estada (tertúlia, exposició, actuació, taller, etc.).

g. Els dos treballs seleccionats per Nómade tindran un seguiment per part d’un comissari convidat, que treballarà de manera conjunta amb els artistes, aportant reflexió en el procés de treball.

6. Visualització: Es valorarà  la predisposició de mostrar el treball durant un Festival a finals d’octubre, en un format de tertúlia, exposició, acció, instal·lació, taller, etc.

7. Sol·licitud: els artistes interessats en la convocatòria poden enviar el seu projecte a CAL GRAS – c/ de Francesc Macià, 1 – 08279 Avinyó (Barcelona), o a serveis@calgras.cat, indicant al títol del correu “Residència+nom de l’artista” i adjuntant la documentació següent:

a. Un sol document amb:
i. Dades de contacte del responsable del projecte (adjunteu una imatge del DNI o del passaport).
ii. Número de participants a la residència, amb nom i cognoms (màx. 5).
iii.  Proposta de dates per a la residència i dates alternatives.
iv. Espai que es necessita.

b. Projecte creatiu que es vol desenvolupar, en un màxim de 3 fulls, que inclogui una proposta d’activitat oberta al públic per dur a terme al centre o al territori (portes obertes, conferència, mostra, actuació, taller, etc.).

c. Breu currículum (màxim 1 full) i mostra d’obra (mitjançant vincle o un màxim de 3 adjunts).

 

8. Selecció i calendari:

a. Es poden enviar les sol·licituds fins al dia 29 de juny de 2014.
b. La resolució de la convocatòria es notificarà mitjançant correu electrònic abans del dia 4 de juliol del 2014. Una vegada notificat als interessats es penjarà a la web.
c. La selecció serà feta per l’equip del centre, un membre de l’Associació Cultural Cal Gras, un membre de Nómade i un comissari d’art extern.

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la seva resolució, així com dels canvis que, per factors aliens a l’equip de Cal Gras, es puguin produir posteriorment.

Més informació:

CAL GRAS
C/Francesc Macià, 1
08279 Avinyó
serveis@calgras.cat
www.calgras.cat

Tel. (+34) 93 838 78 18
Mòbil: 638 702 756

 

NÓMADE
www.espacionomade.com