Farem un vol per Avinyó, i el seu entorn, desenvolupant una mirada sobre els elements més destacats, segons el criteri de cadascú. A partir d’aquí podrem inicar una reflexió a l’entorn del “turisme”, el territori, el quotidià i l’excepcional.

L’objectiu final és aconseguir elaborar unes postals a partir de les imatges realitzades, pels i les participants que siguin un recull de les reflexions desenvolupades durant la sessió. És una activitat per tots el públics, que amb una càmera i una impresora generarem una postal “souvenir” de record.