Ja tenim seleccionats i alguns iniciant el seu treball a Cal Gras i a Avinyó, els projectes becats a convocatòria Cal Gras 2014 + Nómade. Art i territori.
We have selected 8 projects to Cal Gras Open Call 2014

Es van rebre 43 projectes, d’ells 7 des de Catalunya,16 de l’Estat i la resta internacionals (d’Argentina, Itàlia, Brasil, Colòmbia, Estats Units, Chile…). La tria fet entre l’equip de la publicació Nómade i Cal Gras, ha estat força complicada per l’alt nivell dels projectes.
There were 43 projects, 7 from Catalonia,  16 from Spain and the others international (Argentina, Italy, Brazil, Colombia, USA, Chile …).
Hemos recibido 43 proyectos, 7 de Catalunya, 16 del Estado y los otros internacionales (Argentina, Itàlia, Brasil, Colòmbia, Estats Units, Chile…). La selección fué entre el equipo de la publicación Nómade y Cal Gras. Fué complicada por el alto nivel de los pryectos.

Projectes seleccionats a Cal Gras + Nómade (art i territori + l’artista com a arqueòleg):
Projects selected to Cal Gras + Nomade Open Call  ( art and land + the artist as an archaeologist):
Proyectos seleccionados en Cal Gras + Nómade (arte y territorio +  el artista como arqueólogo)
Chiara Bertin. Projecte Habito
Marta Ricart. Orientacions/desorientacions
Alberto Gil. Pasos

Cal Gras 2014
Ma José Planells. In situ
Laura Savio. Hilos

Projectes convidats / Guests / invitados
Helen Torres. Narrativa col·lectiva
Flavio Benteria. Sonido y contenido
Mixité. Afluents (projecte iniciat en la convocatòria 2013)